bộ thu thập dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt cảnh báo qua email khi sử dụng bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7bộ tính toán lưu lượng FP4 cho phép gửi thông báo qua e-mail với thông tin về trạng thái cảnh báo sau khi vượt ngưỡng cảnh báo và sau khi trở về giá trị bình thường.

Xem thêm

Giám sát vận hành lò hơi với bộ thu thập dữ liệu DL2 và DL7

Giám sát vận hành lò hơi giúp cải thiện các thông số hệ thống và đặc biệt là làm tăng hiệu quả của quá trình vận hành, tiết kiệm tài chính. Lợi ích của bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 là trực quan các giá trị đo giúp xác định nhanh vấn đề gây ra tổn thất trong hệ thống.

Xem thêm
0918113733 0918113733