Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650

Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650
Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650
Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650
Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650
Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650
Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650

Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Bộ thu thập dữ liệu BD Sensors CIT 650 truyền dữ liệu và cấu hình qua USB, thanh USB hoặc RS-485. Tốc độ lấy mẫu từ 1 giây đến 1 giờ có

Mã sản phẩm: CIT 650

Thương hiệu: BD Sensors

Xuất xứ: CHLB Đức

Tín hiệu đầu vào 1/4/8 analogue inputs 1 / 4 / 8 RTD inputs
Tín hiệu đầu ra 2 OC-contacts
Hiển thị graphic LC
Nguồn cấp 24 VDC
Cấu hình Không
0918113733 0918113733