Giám sát vận hành lò hơi với bộ thu thập dữ liệu DL2 và DL7

Giám sát vận hành lò hơi với bộ thu thập dữ liệu DL2 và DL7

Giám sát vận hành lò hơi với bộ thu thập dữ liệu DL2 và DL7

Giám sát vận hành lò hơi giúp cải thiện các thông số hệ thống và đặc biệt là làm tăng hiệu quả của quá trình vận hành, tiết kiệm tài chính. Lợi ích của bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 là trực quan các giá trị đo giúp xác định nhanh vấn đề gây ra tổn thất trong hệ thống.

Cấu trúc theo mô-đun của bộ thu thập  dữ liệu DL2/DL7 và cấu hình I/O riêng lẻ cho phép kết nối nhiều loại cảm biến khác nhau để đo. Ví dụ như: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm hoặc hàm lượng oxy trong khí thải.

Với 100 kênh (DL7) hoặc 30 kênh (DL2), có thể được sử dụng làm thông số đo lường hoặc các hàm toán học có sẵn cho người dùng dễ dàng hiển thị và thu thập  lại các thông số hệ thống, ngoài ra có thể phân tích hoạt động của hệ thống và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 có các hàm toán học mục đích để tính toán các công thức do người dùng nhập vào. Kênh toán học có thể xác định được các đại lượng như phần trăm tổn thất của một giá trị đã chọn hoặc sự khác biệt giữa các giá trị ở đầu vào và đầu ra của nồi hơi.

Ngoài ra các chức năng bổ sung của thiết bị như là thông báo e-mail, sao lưu dữ liệu và cảnh báo cho đầu ra rơle cho phép tạo một hệ thống đo lường tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng thu thập lại các giá trị với phương pháp kiểm tra và phát hiện lỗi CRC cho các tệp lưu trữ và sử dụng các chức năng cảnh báo để xác nhận giá trị đo được. bằng cách sử dụng mô-đun cung cấp pin (PS_BATT), có thể vận hành thiết bị khi mất điện và đảm bảo tính liên tục của việc lưu trữ.

Ứng dụng của bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 vào giám sát hệ thống được thể hiện với sơ đồ bên dưới.

"<yoastmark

Tín hiệu đầu vào

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 đọc dữ liệu từ các cảm biến và gán chúng cho các kênh. Các giá trị kênh được hiển thị trên màn hình cảm ứng màu của DL2/DL7..

Mỗi kênh có đến 2 bộ tính lưu lượng tổng độc lập để đếm lưu lượng. Đối với đầu vào dạng xung, bộ đếm thực hiện tính tổng xung 1 cách chính xác để cho ra lưu lượng tổng. Bộ tính tổng có thể hoạt động ở chế độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, có thể đặt lại hoặc khóa chế độ đặt lại theo nhu cầu người dùng.

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 có cấu trúc từng mô-đun và tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng có thể được mở rộng với các mô-đun I/O bổ sung.

Ví dụ như: Mô-đun IN6V(24V) (để kết nối tín hiệu tương tự 0/4-20 mA) hoặc mô-đun IN6RTD (để kết nối các cảm biến điện trở Pt100). Thiết bị cũng cho phép đọc các giá trị trong giao thức HART, Modbus TCP hoặc Modbus RTU. Có thể tích hợp tối đa 7 mô-đun I/O trong bộ thu thập  dữ liệu DL7 và có thể cài đặt tối đa 2 mô-đun I/O trong bộ thu thập  dữ liệu DL2.

Giám sát và vận hành lò hơi Giám sát và vận hành lò hơi

Kênh vào dạng toán học (hàm toán học- chức năng bổ sung)

Ví dụ: sử dụng các kênh toán học, có thể xác định phần trăm tổn thất của một giá trị đầu vào đã chọn, để xác định sự khác biệt giữa các giá trị ở đầu vào/đầu ra của nồi hơi hoặc để hiển thị giá trị quá trình được gán cho kênh trong một đơn vị được chọn khác (ví dụ như: ⁰C , K, %, hPa).

Các kênh toán học tính toán công thức do người dùng nhập vào. Các phép toán khả dụng cho kênh toán học: +, -, ˣ, /, √2, √3, ^.

Giám sát và vận hành lò hơi

Báo động và điều khiển

  • Mỗi kênh có thể được cài đặt hai cảnh báo độc lập.
  • Có hai chức năng: báo động (giữ trạng thái) hoặc điều khiển (có thể thay đổi trạng thái) khi vượt quá giá trị đầu vào được chỉ định (vượt quá mức cảnh báo) có thể gây ra tín hiệu cảnh báo và/hoặc thay đổi trạng thái ở đầu ra rơle được chỉ định.
  • Đối với mỗi kênh, có thể đặt hai mức cảnh báo (L & H, L & LL, H & HH) và gán các đầu ra rơle khác nhau cho chúng.
  • Bộ thu thập dữ liệu DL2 có 4 đầu ra rơ le. Có thể cài đặt một mô-đun bổ sung gồm 6 đầu ra rơ-le (OUT6RL) trong bộ thu thập  dữ liệu DL2/DL7.
  • Có thể kết nối với các đầu ra rơle ví dụ như: rơle ngắt hệ thống hoặc cảnh báo đèn/còi cho nhân viên vận hành.

Giám sát và vận hành lò hơi

Hiển thị dữ liệu

Kết quả được hiển thị trên màn hình cảm ứng màu 7″ (DL7/DL7L) hoặc 4″ (DL2). Mỗi kênh được hiển thị dưới dạng một cửa sổ kết quả duy nhất (giá trị xử lý, giá trị tối thiểu và tối đa của kênh vào và giá trị của tổng khi được bật). Nếu chức năng cảnh báo được bật, thì một cửa sổ thông báo về trạng thái của tất cả các cảnh báo sẽ hiển thị lên trên.

Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, có thể định cấu hình tối đa 6 bảng hiển thị tóm tắt 15 thành phần (giá trị hoạt động, giá trị tối thiểu và tối đa của kênh, giá trị tổng) và tối đa 6 giá trị xu hướng tóm tắt 6 thành phần (chỉ xử lý giá trị kênh vào). Thiết bị cho phép xem xu hướng thay đổi giá trị lên tới 1 giờ trở lại.

Thông qua e-mail

Với thông báo qua e-mail bạn có thể nhận được thông tin về giá trị kênh quá thấp/quá cao mà không cần xem kết quả liên tục. Thông báo e-mail với thông tin về trạng thái báo động được gửi sau khi vượt ngưỡng báo động và sau khi trở về giá trị bình thường.

Nếu mô-đun PS_BATT được tích hợp, có thể gửi e-mail thông báo về sự cố mất điện và tình trạng hoạt động của thiết bị bằng pin.

Để gửi thông tin này, trạng thái hoạt động của mô-đun phải được gán cho các kênh, báo động phải được bật và sau đó phải đặt ngưỡng báo động.

Lưu trữ và đọc kết quả

Thiết bị lưu trữ giá trị các kênh đầu vào, thu thập  lại các ngưỡng báo động vượt quá và thu thập lại thông tin về việc gửi thông báo e-mail theo các cài đặt đã nhập.

Các tệp lưu trữ được tạo theo cài đặt đã nhập ở chế độ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng (thường ở chế độ hàng tháng). Người dùng có thể định cấu hình khoảng thời gian của các giá trị quá trình hoạt động thu thập  vào kho lưu trữ (từ 2 giây một lần đến 24 giờ một lần) sao cho khoảng thời gian thu thập  phải phù hợp với quá trình đo. Nếu khoảng thời gian thu thập  quá ngắn, khối lượng dữ liệu lớn sẽ gây khó khăn cho việc phân tích kết quả. Thông thường khoảng thời gian thu thập  điển hình là 1 phút hoặc 5 phút.

Có thể tải xuống các tệp lưu trữ từ thiết bị bằng bộ nhớ di động (USB) hoặc bằng cáp Ethernet và từ máy chủ web. Phần mềm bổ sung trên PC cho phép trực quan hóa dữ liệu lưu trữ hoặc giá trị hiện tại (DL2-RP/DL2-RPplus, DL7-RP/DL7-RPplus, mLog).

Truyền dữ liệu

Giá trị kênh và giá trị tổng có thể được đọc bằng giao thức Modbus TCP hoặc Modbus RTU. Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 có thể được kết nối với hệ thống tổng thể SCADA.

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 có thể được mở rộng với mô-đun 3 đầu ra OUT3 (mỗi đầu ra có thể hoạt động dạng active curent (nguồn dòng) trong các dải: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-24 mA hoặc như một nguồn điện áp trong phạm vi: 0-5 V, 0-10 V).

Với DL2 có một đầu ra analog 4-20 mA cho phép truyền lại giá trị xử lý của bất kỳ kênh nào (bao gồm cả kênh toán học).

Nguồn điện ắc quy (dự phòng) – module PS_BATT

Mô-đun PS_BATT tùy chọn cho phép thiết bị hoạt động trong trường hợp mất điện (từ 1 đến 20 giờ, tùy thuộc vào cấu hình thiết bị). Việc sử dụng mô-đun pin đảm bảo lưu trữ liên tục trong trường hợp mất điện.

Phiên bản gắn tường cho bộ thu thập  dữ liệu DL2/DL7

Có thể tùy chọn thiết bị DL2/DL7 trong bộ vỏ DL2W KIT/DL7W KIT  có mức độ bảo vệ cao chống nước và các bộ phận nguy hiểm (IP65). Bộ sản phẩm chuyên dụng để treo tường được trình bày bên dưới

Bài viết trên là tổng hợp chi tiết trong hệ thống giám sát vận hành lò hơi với bộ thu thập dữ liệu DL2DL7 từ hãng Metronic – Ba Lan. Giám sát và vận hành lò hơi Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm trên, vui lòng liên hệ với VN Tech theo thông tin dưới.

——–
VNTECH GROUP – Your Partner For Automation, Instrumentation & Industrial Valves
Hotline: 0918 113 733
Email: info@vn-tech.com.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
0918113733 0918113733