Giải pháp

Đo lưu lượng nước cấp và hơi nước trong nhà máy nhiệt điện

Trong nhà máy nhiệt điện, lò hơi là trái tim, là khu vực quan trọng nhất của nhà máy. Đối với các lò hơi có bao hơi (lò hơi làm việc ở áp suất dưới tới hạn), mức nước trong bao hơi là một thông số rất quan trọng, cần được giám sát và điều khiển.

Xem thêm

Tìm hiểu về bộ điều khiển PID

Bộ điều khiển PID ( Proportional Integral Derivative). Đây là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. Bộ điều khiển này được đưa vào sử dụng nhiều trong các hệ thống điều khiển vòng kín hay các hệ thống có tín hiệu phản hồi.

Xem thêm
0918113733 0918113733