Hướng dẫn cài đặt cảnh báo qua email khi sử dụng bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7

Hướng dẫn cài đặt cảnh báo qua email khi sử dụng bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7

Bộ thu thập dữ liệu

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7bộ tính toán lưu lượng FP4 cho phép gửi thông báo qua e-mail với thông tin về trạng thái cảnh báo sau khi vượt ngưỡng cảnh báo và sau khi trở về giá trị bình thường. Ngoài ra, các giá trị tổng đã chọn có thể được gửi dưới dạng báo cáo theo chu kỳ. Thông báo qua e-mail cho phép thu thập báo cáo từ xa từ quá trình hoạt động tới người giám sát. Để gửi tin nhắn, thiết bị phải được kết nối với Internet hoặc có thể sử dụng bộ định tuyến GSM độc lập. Thông tin cơ bản liên quan đến cấu hình của bộ ghi dữ liệu DL7 và bộ định tuyến GSM được mô tả bên dưới.

Thông báo cho các ngưỡng cảnh báo

Một thông báo liên quan đến trạng thái báo động được gửi sau khi vượt quá ít nhất một ngưỡng báo động và sau khi trở về giá trị bình thường. Nếu nhiều ngưỡng cảnh báo được kích hoạt cùng lúc, thiết bị sẽ chỉ gửi một tin nhắn e-mail thông thường. Chủ đề của e-mail chỉ định thiết bị nguồn và hành động dạng: DL7, ALARM, ID thiết bị, thẻ thiết bị.

Bộ thu thập dữ liệu

Báo cáo theo chu kỳ tính giá trị tổng

Thông báo liên quan đến các giá trị của bộ tổng được gửi theo cài đặt trong tab Báo cáo theo chu kỳ trong cửa sổ Cài đặt giao tiếp. Tin nhắn e-mail có thể được gửi theo chế độ: Hàng ngày (chọn Giờ gửi tin nhắn), Hàng tuần (chọn Ngày trong tuần và Giờ gửi tin nhắn) hoặc Hàng tháng (chọn Ngày trong tháng và Giờ gửi tin nhắn) . Email sẽ được gửi vào thời gian đã chỉ định và sẽ chứa các giá trị và đơn vị của các bộ tổng dưới dạng bảng. Chủ đề của e-mail dạng: DL7, RP, ID thiết bị, thẻ thiết bị.

Bộ thu thập dữ liệu

Chọn dữ liệu cho thông báo qua email

Cấu hình phù hợp và kết nối bộ thu thập dữ liệu DL7 với Internet cho phép gửi tin nhắn đến các địa chỉ e-mail được chỉ định. Thông báo về trạng thái cảnh báo sau khi vượt ngưỡng cảnh báo và sau khi trở về giá trị bình thường sẽ chỉ được gửi đến những cảnh báo đã được chọn trong cửa sổ Kênh trong tab Báo động 1/Báo động 2 (Phải chọn tùy chọn thông báo qua email cho từng cảnh báo ). Là một phần của báo cáo theo chu kỳ, chỉ những giá trị của bộ tổng sẽ được gửi, được chọn trong cửa sổ Kênh trong tab Σ1/Σ2 (phải chọn tùy chọn thông báo E-mail cho từng bộ tổng).

Bộ thu thập dữ liệu

Cài đặt giao tiếp

Các tham số trong cửa sổ Cài đặt giao tiếp phải được định cấu hình (tab Ethernet và E-mail). Trong tab Ethernet, phải nhập các tham số cần thiết để thiết bị hoạt động trong mạng. Trong tab E-mail, tài khoản mà thư sẽ được gửi từ đó, người nhận thư và tham số của báo cáo tuần hoàn (nếu báo cáo tuần hoàn sẽ được sử dụng) phải được xác định.

Lưu ý: Tài khoản e-mail của người gửi phải được mở khóa máy chủ thư đi (SMTP). Số lượng email tối đa mỗi ngày phải được xem xét để tránh giới hạn tin nhắn hoặc bộ lọc thư rác.

Bộ định tuyến phải được cấu hình theo Hướng dẫn sử dụng. Ví dụ về cài đặt bộ định tuyến được trình bày bên dưới. Thẻ SIM có Internet di động từ nhà cung cấp địa phương đã được sử dụng. Nên tắt mã PIN của thẻ SIM.

Thiết bị và bộ định tuyến DL7 phải hoạt động trên cùng một mạng (ví dụ: địa chỉ IP của bộ ghi dữ liệu DL7: 192.168.1.55, địa chỉ IP của bộ định tuyến: 192.168.1.1). Trong bộ ghi dữ liệu DL7, địa chỉ IP của bộ định tuyến phải được nhập dưới dạng Cổng trong tab Ethernet (trong cửa sổ Giao tiếp trong Menu Chính).

Kiểm tra kết nối

Sau khi định cấu hình bộ định tuyến và kết nối thiết bị, cần kiểm tra cấu hình: Main Menu -> Communication -> E-mail -> Recipients -> Test connection. Một thông báo kiểm tra sẽ được gửi đến các địa chỉ e-mail đã nhập và thông tin liên quan đến thông báo kiểm tra thành công sẽ xuất hiện trên màn hình thiết bị. Thông báo kiểm tra được gửi đến các địa chỉ email đã nhập có chứa kiểu máy, chương trình cơ sở, số sê-ri, ID thiết bị và thẻ của thiết bị. Chủ đề của e-mail: DL7, TEST, device ID, device tag

Thông tin thêm

Thẻ SIM phải tắt mã PIN. Sau khi kết nối hệ thống, gửi tin nhắn kiểm tra (Main Menu -> Communication -> E-mail -> Recipients -> Test connection) để kiểm tra tính chính xác của giao tiếp. Sau khi kết nối bộ định tuyến với nguồn điện, hãy đợi tối đa vài phút trước khi gửi tin nhắn kiểm tra (thời gian cần thiết để kết nối với mạng). Sau khi kết nối bộ định tuyến và liên tục mất liên lạc, có thể cần phải đặt lại bộ ghi dữ liệu.

Lưu ý: Bạn nên lấy thông tin chi tiết về cấu hình bộ định tuyến và mạng GSM từ nhà cung cấp Internet. Tùy thuộc vào hệ thống, kiểu bộ định tuyến và nhà cung cấp Internet, cài đặt được hiển thị có thể khác nhau.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7 vui lòng liên hệ với VN Tech theo thông tin bên dưới

——–
VNTECH GROUP – Your Partner For Automation, Instrumentation & Industrial Valves
Hotline: 0918 113 733
Email: info@vntechgroup.com.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
Các sản phẩm liên quan
0918113733 0918113733