Cảm biến đo mức chất rắn

Cảm biến đo mức chất rắn cơ điện tử NB3300 từ UWT

Cảm biến đo mức chất rắn cơ điện tử được sử dụng nhiều ở các silo cao to, với liệu đo có thể là đá vôi, than đá, thức ăn chăn nuôi, bột mì,… Đối với bùn trong bồn chứa đá khai thác chưa qua xử lý thì NB3300 có thể giải quyết được không?

Xem thêm
0918113733 0918113733