Van bướm

8 loại van công nghiệp phổ biến tại Việt Nam

Van công nghiệp đã tồn tại hơn một thế kỷ. Khi các ứng dụng trở nên cụ thể và phức tạp hơn, van đã phát triển thành 8 loại chính để phù hợp với các yêu cầu khác nhau. 8 loại van này bao gồm tất cả các ứng dụng và dịch vụ công nghiệp.

Xem thêm

Van công nghiệp trong hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than

Trong bài viết này, VNTECH GROUP sẽ mô tả các loại van công nghiệp có thể được sử dụng để xử lý nước thải và khí thải trong các nhà máy nhiệt điện đốt than.

Xem thêm
0918113733 0918113733