nhà máy nhiệt điện

Đo lưu lượng nước cấp và hơi nước trong nhà máy nhiệt điện

Trong nhà máy nhiệt điện, lò hơi là trái tim, là khu vực quan trọng nhất của nhà máy. Đối với các lò hơi có bao hơi (lò hơi làm việc ở áp suất dưới tới hạn), mức nước trong bao hơi là một thông số rất quan trọng, cần được giám sát và điều khiển.

Xem thêm

Van công nghiệp trong hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than

Trong bài viết này, VNTECH GROUP sẽ mô tả các loại van công nghiệp có thể được sử dụng để xử lý nước thải và khí thải trong các nhà máy nhiệt điện đốt than.

Xem thêm
0918113733 0918113733