Thiết bị đo

VNTECH GROUP – Kỷ niệm 13 năm thành lập

VNTECH GROUP – 13 năm (01/09/2009 – 01/09/2022) là một chặng đường bền chí, quyết tâm, 13 năm nghiêm túc, hăng say lao động của một tập thể để giữ đúng lời hứa với khách hàng, đối tác và thực hiện tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo, tự động hóavan công nghiệp, trở thành đối tác tin cậy, đồng hành và phát triển cùng khách hàng.

Xem thêm
0918113733 0918113733