Cảm biến đo mức điện dung UWT CN7000

Cảm biến đo mức điện dung UWT CN7000 và các ứng dụng thực tế đo mức chất lỏng

Cảm biến đo mức ở đây là thiết bị để xác định mức hoặc lượng chất lỏng. Chất lỏng hoặc chất được chứa trong hệ thống bồn chừa mở hoặc đóng.

Xem thêm
0918113733 0918113733