Bộ điều khiển PID

Tìm hiểu về bộ điều khiển PID

Bộ điều khiển PID ( Proportional Integral Derivative). Đây là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. Bộ điều khiển này được đưa vào sử dụng nhiều trong các hệ thống điều khiển vòng kín hay các hệ thống có tín hiệu phản hồi.

Xem thêm
0918113733 0918113733