bộ ghi dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt cảnh báo qua email khi sử dụng bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7

Bộ thu thập dữ liệu DL2/DL7bộ tính toán lưu lượng FP4 cho phép gửi thông báo qua e-mail với thông tin về trạng thái cảnh báo sau khi vượt ngưỡng cảnh báo và sau khi trở về giá trị bình thường.

Xem thêm
0918113733 0918113733